Oct

202016

Citrix ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 roku

Kwartalne przychody na poziomie 841mln USD – 3% wzrost rok do roku Kwartalne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej na poziomie 288 mln USD - 11% wzrost rok do roku.

SANTA CLARA, Kalifornia — 20 października 2016 — Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 roku.

Wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2016 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 841 mln USD, co stanowi wzrost o 3 proc. w porównaniu do 813 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za trzeci kwartał 2016 roku wyniósł 132 mln USD lub 0,84 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 56 mln USD lub 0,35 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku.

Zysk netto za trzeci kwartał 2015 roku obejmuje odpisy w wysokości ok 65 mln USD powiązane z nabyciem ByteMobile, które są zawarte w kosztach amortyzacji produktu i innych wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, zysk netto za trzeci kwartał 2016 roku zawiera 18 mln USD kosztów wydzielenia działalności biznesowej produktów GoTo oraz fuzji z firmą LogMeIn.

Wyniki liczone bez uwzględnienia zasad GAAP

Zysk netto za trzeci kwartał 2016 roku liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 208 mln USD lub 1,32 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu do 168 mln USD lub 1,04 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto za trzeci kwartał lat 2016 i 2015 liczony bez uwzględnienia zasad GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto za trzeci kwartał 2016 roku nie obejmuje również 18 mln USD kosztów ogłoszonego wcześniej wydzielenia działalności GoTo ani fuzji z LogMeIn.

"Nasze wyniki za ten kwartał to efekt skupienia na strategii i jej wpływu na rynek.” - powiedział Kirill Tatarinov, CEO Citrix. „ Obserwujemy wzrost we wszystkich, naszych kluczowych obszarach biznesowych, włącznie z segmentem Workspace Services. Widać też zmiany w podejściu kulturowym i ludzkim, które określają nas jako organizację i napędzają na przyszłość. Nasza wizja i strategia jest spójna w przekazie, co ma przełożenie na poprawę realizowanych celów.”

Podsumowanie wyników finansowych za trzeci kwartał 2016

W porównaniu do wyników z trzeciego kwartału 2015 roku:

 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania pozostały na tym samym poziomie;
 • Przychody z usług SaaS wzrosły o 9 procent;
 • Przychody z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania wzrosły o 5 procent;
 • Przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje, zmniejszyły się o 19 procent;
 • Przychody netto w Ameryce wzrosły o 8 procent, w regionie EMEA spadły o 4 procent, a w regionie Pacyfiku wzrosły o mniej niż 1 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 1,6 mld USD na dzień 30 września 2016 roku w porównaniu z 1,5 mld USD na dzień 30 września 2015 roku, co oznacza wzrost o 7 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 288 mln USD za trzeci kwartał 2016 roku w porównaniu z 260 mln USD za trzeci kwartał 2015 roku.

Ponadto w trzecim kwartale 2016 roku

 • Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 84 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 86 procent, z wyłączeniem skutków amortyzacji nabytych produktów oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów wynagrodzeń w akcjach;
 • Marża operacyjna liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła 18 procent. Marża brutto liczona bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosła 30 procent, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń w akcjach, skutków amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów zapowiadanego wcześniej wydzielenia działalności GoTo, fuzji z LogMeIn a także wydatków związanych z programami restrukturyzacji w 2015 roku;
 • Perspektywy finansowe na 2016 rok

 • Przychód netto ma wynieść od 3,40 do 3,41 mld USD z głównej działalności Citrix, z wyłączeniem działalności GoTo, która jest szacowana na od 2,71 mld do 2,72 mld USD.
 • Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony zgodnie z metodologią GAAP ma wynieść od 3,04 do 3,05 USD. Zysk netto na rozwodnioną akcję liczony bez uwzględnienia zasad GAAP ma wynieść od 5,18 do 5,20 USD, z wyłączeniem 1,17 USD związanych z kosztami wynagrodzeń w akcjach, 0,57 USD związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, 0,21 USD związanych z amortyzacją dyskonta wierzytelności, 0,59 USD związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności GoTo i fuzją z LogMeIn, 0,43 USD związanych z wydatkami restrukturyzacyjnymi oraz 0,81 – 0,84 USD związanych z konsekwencjami podatkowymi tych pozycji.
 • Perspektywy finansowe na 2017 rok

  Wstępne perspektywy finansowe spółki na rok obrachunkowy 2017 (z wyłączeniem działalności GoTo) dotyczą dochodu netto, którego wartość ma wzrosnąć od 3 do 4%. Ponadto kierownictwo Citrix zakłada marżę operacyjną liczoną zgodnie z zasadami GAAP (bez działalności GoTo) na poziomie od 22 do 23% a liczoną niezgodnie z zasadami GAAP na poziomie od 32 do 33%. Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, kosztów związanych z amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych, kosztów wyłączenia GoTo i fuzji z LogMeIn a także kosztów restrukturyzacji.

  Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić. Pełna informacja prasowa w j. angielskim na temat wyników finansowych jest dostępna pod adresem: www.citrix.com/news/announcements/oct-2016/citrix-reports-third-quarter-financial-results.html

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) dąży do bezpiecznego, wzajemnego połączenia ludzi, rzeczy i organizacji, w których pracują. Tworzone przez spółkę technologie powodują, że aplikacje i dane są bezpieczne i łatwo dostępne, pozwalając ludziom na pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Citrix w swojej ofercie posiada pełne portfolio rozwiązań z zakresu Workspace-as-a-Service (miejsca pracy jako usługi), dostarczania aplikacji, wirtualizacji, mobilności, współdzielenia plików oraz rozwiązań sieciowych, które pozwalają działom IT zabezpieczyć kluczowe systemy tak, aby były one dostępne dla użytkowników zarówno poprzez chmurę, jak i w środowisku on-premise, z dowolnego urządzenia oraz wykorzystywanego połączenia sieciowego. W 2015 roku przychody firmy wyniosły 3,28 miliarda USD a rozwiązania Citrix są wykorzystywane w ponad 400 000 organizacjach i przez 100 milionów użytkowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.citrix.com.pl .